Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med barselsregler direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:14. maj 2024
Afbudsfrist:14. maj 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Kurset vil indeholde en gennemgang af de nye orlovsrettigheder, som er blevet gennemført ved ændring af barselsloven. På kurset vil der i særlig grad blive sat fokus på den nye orlovsmodel, hvor det er ni uger af den dagpengeberettigede forældreorlov, som er blevet øremærket til hver af forældrene og ikke kan overdrages. Kurset indeholder en workshopdel, hvor kursisterne gennem cases vil få et indblik i den fleksibilitet og de muligheder, som nye barselslov rummer, når forældrene skal planlægge deres orlov. Kurset vil også indeholde en gennemgang af øvrige lovændringer og rettigheder, som er gennemført i dansk ret som følge af implementeringen af orlovsdirektivet.

Undervisere:
Camilla Nørgaard Quvang, advokat, FH
Rie Matilde Bjørkman, advokat, FH