Dato:
Område: Medlemsorganisationer
Arrangør: Dansk Told & Skatteforbund
Deltagere: I mødet deltager forbundets tillidsrepræsentanter samt hovedbestyrelse og sekretariat.
Sted: Hotel Opus Horsens

I år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes et repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanterne har mulighed for at justere de overordnede rammer for forbundets politik.