Dato:
Område: Medlemsorganisationer
Arrangør: Dansk Musiker Forbund
Deltagere: Medlemmer tilmeldt via lokalafdelingerne