Dato:
Område: AMR
Arrangør: FIU og Konventum
Sted: Webinar via Zoom
FIUnummer: 5153-21-00-11 & 5153-21-00-10

220 små private virksomheder og selvejende institutioner med under 50 ansatte har søgt om 80% støtte til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

På webinaret vil du kunne høre om erfaringerne fra 3 arbejdspladser, der har fået støtte fra Arbejdsmiljøpuljen.

Målgruppen for webinarerne er både tillidsvalgte og valgte/ansatte i organisationerne

Der er to tilmeldingslink til  hver aktivitet – et for medlemmerne af FIU og et for ikke-medlemmer af FIU

Program

  • Velkomst og introduktion v. Jesper Dragsbæk
  • Arbejdsmiljøpulje – grib mulighederne v. Morten Skov Christiansen, næstformand FH.
  • Tunge løft fjernes med støtte fra Arbejdsmiljøpuljen v. EFA Paint, Esbjerg
  • Forebyggelse af nedslidning i selvejende institutioner Ex fra private eller selvejende institutioner
  • Øget arbejdsglæde og trivsel gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde v. Vinduefabrikken Vrøgum-Svarre, Øksbøl
  • Foreløbige erfaringer med ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen v. Henrik Elberg, Crecea (autoriseret arbejdsmiljørådgiver)

 

Tilmelding

FIU                https://tilmeldmig.dk/?5163210010

Ikke FIU        https://tilmeldmig.dk/?5163210011&virksomhed=ja

Tilmelding senest fredag d. 22 oktober