I 2019 oprettede EU-institutionerne Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) med det formål at forbedre samarbejdet mellem EU’s medlemslande ift. håndhævelse af EU’s arbejdsmarkedsregler, koordinering af fælles inspektioner, samt udarbejdelse af analyser og risikovurderinger af arbejdskraftmobiliteten på tværs af grænserne i EU.

Europa-Kommissionen er nu i gang med at udarbejde en evaluering af myndighedens første leveår, som skal være færdig til august næste år. I den forbindelse har Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) taget det første spadestik mod en revision af ELA.

Da der i tirsdags var møde i EMPL, var en revision af ELA netop på dagsordenen. Med omkring 10 mio. EU-borgere, der arbejder i andre EU-lande (2021), og knapt 10 mio. tredjelandsstatsborgere, der arbejder i EU (2022), mener medlemmerne af EMPL, at der er behov for en revision af ELA.

ELA er ikke i mål

Selvom medlemmerne påpeger, at arbejdsmarkedsmyndigheden indtil nu har gjort et godt stykke arbejde, mener de dog ikke at den endnu har formået at nå sit fulde potentiale ift. at sikre fair fri bevægelighed og konkurrence på det indre marked.

Derfor bør myndighedens mandat, ifølge EMPL-medlemmerne, udvides og styrkes.

De konkrete forslag lød på, at myndigheden frem over bør have mulighed for at udføre inspektioner på eget initiativ, hvis den har mistanke om eventuelle overtrædelser eller manglende gennemførelse af EU-retten – og at dens opgaver fremadrettet også bør omfatte tredjelandsstatsborgere, der ofte står i en mere sårbar situation end EU-borgerne gør.

Derfor bør ELA kunne indsamle og tilgå data vedr. tredjelandsstatsborgere, for dermed bedre at kunne støtte medlemslandene i bedre håndhævelse af EU’s regler for tredjelandsstatsborgeres mobilitet på det indre marked.

Vejen mod en revision af ELA er en længere proces, som kan tage flere år.