Derfor har vi brug for dig, hvis du er en dygtig økonom, scient.pol. eller lignende, der brænder for at arbejde med analyser og politikudvikling i en politisk styret organisation. Hvis du vil være med til at sætte den politiske dagsorden fra en af Danmarks vigtigste samfundssøjler, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere.

Om jobbet

Arbejdet vil være centreret omkring politikudvikling og rådgivning af FH’s politiske ledelse i forhold til aktuelle erhvervspolitiske spørgsmål og den grønne omstilling.

Du vil skulle udvikle og pleje netværk med samarbejdspartnere i bl.a. organisationsverdenen, i embedsværket samt blandt forskere og eksperter og drive strategisk interessevaretagelse på dine områder.

Derudover vil du skulle understøtte og deltage i arbejdet med interessevaretagelse rettet mod Folketinget og regeringen.

Tematisk skal du derfor dække bredt – om end der må forventes stor vægt på den grønne omstilling. Derfor skal du være stærkt fagligt forankret i krydsfeltet mellem samfundsøkonomi, erhvervs- og klimapolitik.

Derudover fylder emner som fx produktivitet, digitalisering og kunstig intelligens, samfundsansvar, erhvervsfremmesystemet, OPS og offentlige udbud.

Derfor skal du som erhvervspolitisk konsulent i FH arbejde med:

  • Analyse og policyudvikling. Du skal med udgangspunkt i analyser og det politiske landskab kunne udvikle politiske udspil i dialog med FH’s medlemsorganisationer og FH’s øvrige medarbejdere og politiske valgte.
  • Interessevaretagelse. Du skal have erfaring med – og mod på at udvikle strategier for god interessevaretagelse og eksekvere for at realisere de politiske udspil. Du vil ofte skulle repræsentere FH både i formelle fora og ved interessentmøder med politikere.
  • Strategisk kommunikation. Du skal i samarbejde med presseteamet komme med input til arbejdet med SoMe, dialogen med journalister, udarbejdelse af debatindlæg mv.
  • Sekretariatsbetjening. Forberedelse af FH’s valgte til møder med politikere, i regeringsnedsatte fora og ifm. medieoptrædener.

Om dig

Du er uddannet økonom, scient.pol. eller lignende og har flere års erfaring med at arbejde med analyser og politikudvikling i en politisk styret organisation – fx i et ministerie, en tænketank eller i organisationsverden.

Du har erfaring med arbejdet inden for erhvervspolitik og grøn omstilling og kan omsætte komplekse problemstillinger til klare budskaber. Du har en skarp analytisk sans og kan tænke kreativt i forhold til at fremme en politisk dagsorden.

Du kan drive en dagsorden frem og omsætte analyser og viden til klar kommunikation til brug for at understøtte politiske udspil, presse mv., der kan fremme interessevaretagelsen.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 21. maj 202.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  • Analysechef Anne Vejen Mathiasen på tlf. 2812 0245 eller e-mail avm@fho.dk eller
  • Cheføkonom Jonas Schytz Juul på tlf. 3029 1107 eller e-mail josj@fho.dk.

Har du erfaring med analyser inden for andre af FH’s kerneområder, vil det også være en fordel.

Du kan arbejde selvstændigt med at drive dine områder, men er samtidig en udpræget holdspiller, som deler netværk og viden samt bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Analysechef Anne Vejen Mathiasen på tlf. 2812 0245 eller e-mail avm@fho.dk eller cheføkonom Jonas Schytz Juul på tlf. 3029 1107 eller e-mail josj@fho.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og dine kompetencer på andre tidspunkter. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat senest den 1. august 2023.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 21. maj 2023 via.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

OM FH

OM FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Sammen om Danmark. Sammen om grøn omstilling

Sammen om Danmark. Sammen om grøn omstilling

FH har præsenteret en klimaplan med 89 forslag. Den og meget andet om grøn omstilling kan du læse mere om her: