Så er du måske vores nye kollega, der skal være med til at udvikle og drive FH’s arbejde med udvikling af den offentlige sektor i afdelingen for Politik & Analyse.

Om jobbet

Arbejdet vil være centreret omkring politikudvikling og rådgivning af FH’s politiske ledelse. Det vil bestå i at udarbejde solide analytiske og vidensbaserede beslutningsgrundlag til brug for politikudvikling og interessevaretagelse på det offentlige område.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 21. maj 2023.

Derudover vil du skulle udvikle og pleje netværk med samarbejdspartnere i bl.a. organisationsverdenen, i embedsværket samt blandt forskere og eksperter.

Du kommer særligt til at arbejde med den økonomiske styring og udviklingen af den offentlige sektor, men der vil også være tværgående samarbejde med andre konsulenter.

Den offentlige sektor står overfor historisk store forandringer de kommende år med sundhedsreform, frisættelse og nye styringsformer. Forandringer, som skal sikre en mere bæredygtig offentlig sektor, og som du kan være med til at præge gennem arbejdet i FH.

Derudover er der gode muligheder for at påvirke arbejdet og indholdet i jobbet afhængig af dine erfaringer og kompetencer.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

  • at udarbejde analyser og notater, igangsætte analyser og undersøgelser samt følge forskning mv. på dit område med henblik på at understøtte oplæg til politiske udspil og presse.
  • at følge og påvirke regeringens reformarbejde med den offentlige sektor
  • at udvikle og pleje netværk med samarbejdspartnere i bl.a. organisationsverdenen, på Christiansborg og blandt forskere og eksperter.
  • at samarbejde med presseteamet om den eksterne kommunikation.

Om dig

Du er uddannet økonom og har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

Du har flere års erfaring med økonomisk analysearbejde, gerne med henblik på udvikling af den offentlige sektor.

Har du erfaring med analyser inden for andre af FH’s kerneområder, er det også relevant for stillingen.

Du har en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation. Du har en skarp analytisk sans og gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner, der sætter dig i stand til at omsætte kompleks viden til interessevaretagelse for FH og vores medlemsorganisationer.

Du kan arbejde selvstændigt med at drive dine områder, men er samtidig en udpræget holdspiller, som deler netværk og viden samt bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte analysechef Anne Mathiasen på tlf. 2812 0245 eller e-mail avm@fho.dk eller cheføkonom Jonas Schytz Juul på tlf. 3029 1107 eller e-mail josj@fho.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag.

Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og dine kompetencer på andre tidspunkter. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat senest den 1. august 2023.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 21. maj 2023.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

OM FH

OM FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab.

Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt.

Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.