I Ledelsessekretariatet arbejder vi tæt på FH’s politiske ledelse med sager på tværs af huset. Du vil blive ansat i Ledelsessekretariatets Organiserings- og Kampagneteam, som består af 12 fagligt stærke konsulenter og sekretærer. I teamet arbejder vi bl.a. med analyser, organisering, kampagner og events.

Om jobbet

I dit nye job vil du få ansvaret for at løse opgaver inden for en række områder.

Opgaverne vil som udgangspunkt være:

  • udarbejdelse og formidling af analyser af organisering blandt lønmodtagere
  • den løbende afvikling og afrapportering af en række faste målinger – herunder udarbejdelse af analysenotater og bearbejdning af statistik
  • evt. analyser på registerdata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning
  • forefaldende opgaver i forbindelse med FH’s større kampagner.

Der er tale om en udviklende stilling, hvor du har stor mulighed for selv at præge indhold og form på arbejdsopgaverne, og vil arbejde tæt sammen med teamets analytiker. Vi gennemfører egne analyser og har adgang til en række data, som giver et unikt indblik i aktuelle politiske dagsordner. Det er målsætningen, at du i stigende omfang – men med regelmæssig sparring – selvstændigt foretager og udarbejder mindre analyser.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller interesse for de områder, teamet beskæftiger sig med. Vigtigst er det dog, at du:

  • har lyst til at være en del af et fagligt stærkt team med mange forskelligartede opgaver, hvor tempoet nogle gange er højt
  • er i gang med en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, gerne stud.scient.soc, stud.scient.pol eller stud.polit, og som minimum har bestået første år på din uddannelse
  • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • har flair for tal og statistik
  • har en god skriftlig fremstilling
  • brænder for at bidrage til fagbevægelsens indsatser og politikudvikling.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte analytiker Jonas Felbo-Kolding på tlf. 3524 6056.

Løn og ansættelsesforhold

Din ugentlige arbejdstid vil være 15 timer, der tilrettelægges fleksibelt i forhold til under­visning og eksamen. Vi kan tilbyde gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Stillingen ønskes besat senest 1. maj 2023.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest tirsdag den 21. marts 2023.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest tirsdag den 21. marts 2023.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende kort efter ansøgningsfristen.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.