Vi vil i FH opruste på vores digitale platforme og tilstedeværelsen online. Du vil blive forankret i FH’s presse- og kommunikationsteam og kommer samtidig til at indgå i kampagneteams på tværs af huset. Du kommer til at arbejde tæt sammen med medarbejdere, der arbejder med kampagner, analyser og events.

Om dig

  • Du har erfaring med at lave digitale kampagner, der skaber engagement på Facebook, Linkedin, Twitter og Instagram, og du er ikke bleg for at prøve kræfter med nye platforme og formater.
  • Du kan skabe content, der bryder igennem og skaber bred interaktion.
  • Du kan lave grafik samt enkle animationer og video – og du kan lide at omsætte politiske forslag til konkrete historier, opslag og billeder.
  • Du kan gribe aktuelle mediedagsordener og arbejde med korte deadlines.
  • Du må gerne have erfaring med monitorering, oprettelse af målgrupper, øgning af reach, målrettet annoncering mv. på sociale medier.
  • Du er en holdspiller, som tager ansvar for både store og små opgaver – og du trives i et komplekst fagpolitisk miljø med mange interesser og hensyn.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har fagligheden i orden og at du har erfaring fra en lignende stilling, eksempelvis som journalist eller som kommunikationskonsulent.

Om jobbet

Du vil indgå i presse og kommunikationsteamet og varetage følgende opgaver:

  • Praktisk og strategisk medansvar for planlægning og afvikling af digitale kampagner, der kan skabe engagement og flytte dagsordener. Herunder evt. samarbejde med eksterne.
  • Udforme og lave content til FH’s sociale medier og andre digitale kanaler, og sikre, at vores platforme er i konstant udvikling og understøtter husets strategiske mål.
  • Koordinere og skabe sammenhæng med øvrige i kampagnegruppen.
  • Lave grafik og opslag på sociale medier.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamchef for presse- og kommunikation Jakob Elkjær på tlf. 3054 9640.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter. Fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Stillingen er tidsbegrænset og af 2 års varighed med mulighed for forlængelse.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat den 1. august 2022.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den senest den 15. juni 2022 via linket https://fho.dk/stillinger

Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den senest den 15. juni 2022 her

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.