Til FH’s EU og internationale afdeling søger vi en student. Vores afdeling har ansvaret for FH’s faglige og politiske interesser som en del af den internationale fagbevægelse, og som bl.a. varetager FH’s relationer til internationale samarbejdsorganer.

Om jobbet

I dit nye job vil du få mulighed for at bidrage til afdelingens kommunikation ved at understøtte udarbejdelsen af faglige artikler mv. og andre ad hoc-opgaver.

Du vil skulle bistå afdelingens konsulenter med research og udarbejdelse af baggrundsnotater og analyser til baggrund for den politiske interessevaretagelse. Herudover vil du skulle hjælpe med research og udarbejdelse af historier til FH’s internationale klimasite, www.greentransitiontogether.com, hvor der er fokus på lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling i både Danmark og internationalt.

Dine opgaver vil som udgangspunkt være at bidrage til:

  • research og produktion af nyheder til FH’s internationale klimasite
  • ugentlig udsending og redigering af afdelingens nyhedsbrev
  • research og udarbejdelse af baggrundsnotater og analyser til baggrund for afdelingens politiske interessevaretagelse
  • diverse ad hoc-prægede opgaver.

Om dig

Du er i gang med en relevant akademisk uddannelse, fx cand.scient.pol, cand.soc eller lignende, og du læser på kandidatuddannelsen eller er ved at afslutte din bacheloruddannelse.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til EU og det internationale samarbejde, samt har forståelse for fagbevægelsens værdigrundlag. Vigtigst er det dog, at du:

  • har en skarp analytisk sans og øje for formidling af den gode historie
  • har en god politisk og strategisk forståelse
  • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • kan kommunikere klart og præcist på både dansk og engelsk
  • har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lise Lotte Toft på tlf. 2677 2761.

Løn og ansættelsesforhold

Din ugentlige arbejdstid vil være 15 timer, der tilrettelægges fleksibelt i forhold til undervisning og eksamen. Vi kan tilbyde løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest den 18. maj 2022 via denne side.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest den 18. maj 2022 via denne side. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20 og 21.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet