Til FH’s afdeling Politik og Analyse søger vi en student. Vi er i alt 30 i afdelingen, herunder 4 studenter. I afdelingen arbejder vi på tværs af en lang række områder, fx uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik samt økonomisk politik. Du vil blive ansat i afdelingens analyseteam, som består af 10 fagligt stærke økonomer.

Om jobbet

I dit nye job vil du få ansvaret for at løse opgaver i forbindelse med FH’s arbejde inden for en række økonomiske og politiske områder.

Opgaverne vil som udgangspunkt være:

 • udarbejdelse af generelle analyser af arbejdsmarkeds- og økonomisk politik
 • den løbende konjunkturovervågning – herunder udarbejdelse af analysenotater og bearbejdning af statistik
 • analyser på registerdata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning
 • assistere med udarbejdelse af økonomiske fremskrivninger
 • mere ad hoc-prægede økonomiske analyser.

Der er tale om en udviklende stilling, hvor du har stor mulighed for selv at præge indhold og form på arbejdsopgaverne og vil arbejde tæt sammen med de respektive konsulenter på områderne. Vi har adgang til Danmarks Statistiks Forskerordning, så registerbaserede analyser er den del af studenternes arbejdsområde. Det er målsætningen, at du i stigende omfang – men med regelmæssig sparring – foretager selvstændig produktion.


Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller interesse for de områder, afdelingen beskæftiger sig med. Vigtigst er det dog, at du:

 • er i gang med en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, gerne stud.polit, stud.oecon eller stud.scient.oecon, og som minimum har bestået 1. årsprøve
 • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
 • har flair for tal og statistik
 • har erfaring med registerbaserede dataanalyser og programmering eller interesse for at lære det
 • har en god skriftlig fremstilling
 • brænder for at bidrage til fagbevægelsens indsatser og politikudvikling.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte økonom Kristian Vest Nielsen på tlf. nr. 3524 6473.

Løn og ansættelsesforhold

Din ugentlige arbejdstid vil være 15 timer, der tilrettelægges fleksibelt i forhold til under­visning og eksamen. Vi kan tilbyde gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest torsdag den 19. maj 2022 via denne side.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest torsdag den 19. maj 2022 via denne side.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende kort efter ansøgningsfristen.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet