FOAs medlemmer står forrest i velfærdskampen – men de er presset. FOA Vestsjælland leverer forskellen til fordel for vores medlemmer hver dag. Alt det skal formidles til medlemmer og andre.

Så hvis du kan formidle værdien af et fagligt medlemskab, hvis du kan skabe engagement og hvis du brænder for at
fortælle ”historien” på skrift, i en video, på en lydfil – på hjemmesiden, i nyhedsbrevene, eller på de sociale medier – så er det måske dig vi har brug for.


FOA Vestsjælland søger pr. 1. juni 2022 en ny kollega. Vi søger en kommunikationsmedarbejder, en SoMe praktiker der kan noget med formidling, billedbehandling, videoredigering, opsætning og opstilling af plakater mv. Om du er uddannet eller autodidakt i digital kommunikation, er ikke afgørende – vi søger dig der brænder for at synliggøre FOA Vestsjælland på moderne platforme. Dig der via de forskellige medier kan inddrage medlemmerne og skabe ngagement, nærvær og relevans, og i øvrigt styre kommunikationsplanlægningen.

Opgaverne er blandt andet følgende:

Formidlingsopgaver

Varetagelse af den daglige formidling af information og nyheder til FOA Vestsjællands medlemmer, tillidsvalgte og personale via nyhedsbreve, hjemmeside, intranet og sociale medier. Indsamling og udarbejdelse af oplæg til nyhedsbreve, pressemeddelelser og artikler, herunder tekst til opslag på sociale medier.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med FOA Vestsjællands formandskab og øvrige politisk valgte, ansatte og afdelingens tillidsvalgte i det daglige arbejde med at få budskaberne ud at arbejde.

Informationsplatforme

• Du kommer til at lave og sende nyhedsbreve, opdatere afdelingens intranet og hjemmeside,
herunder blandt andet også siden, hvor tillidsvalgte finder lokale aftaler mv.
• Du kan noget med video- og fotoredigering, og ved hvordan du bruger denne viden på SoMe
platforme.
• Der bliver arbejdet i en lang række programmer, herunder SiteCore, Sharepoint, Peytzmail og
Officepakken. Ønsker til særlige programmer f.eks. Adobe-pakker, vil blive forsøgt indfriet.

Layout opgaver

• Opslag, plakater, foldere, flyer o.l. for arbejdspladsbesøg, tillidsvalg, mødeindkaldelser,
arrangementer o.l.
• Layout og print til messeudstyr – beachflag, zipper wall, roll-up, banner o.l.
• Årligt program for arrangementer i de 4 efterløns- og seniorklubber.

Administrative funktioner

• Indhente tilbud på indkøb af merchandise og messeudstyr.
• Oprettelse af aktiviteter i programmet FIU Sys til indsættelse på hjemmesiden.
• Opdatering af medlemsaktiviteter på hjemmesiden i samarbejde med kolleger.
• En masse Ad-Hoc opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 36½ time inkl. ½ time daglig spisepause.

Lønnen følger en intern fælles overenskomst (HK). Yderligere oplysninger om FOA som organisation og arbejdsplads kan ses på foa.dk/vestsjaelland. Stillingen ønskes besat den 1. juni 2022 eller snarest herefter.

Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation, hvor alle handlinger har et politisk budskab og indflydelsesarbejdet er en stor del af hverdagen for ansatte og politisk valgte. Du skal kunne arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs.

Du har selvsagt gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner, dine it-kundskaber er i top, og du har evnen til at arbejde i en uforudsigelig hverdag.

Yderligere oplysninger om denne stilling kan fås ved henvendelse til afdelingsformand Nichlas Riise, mobil.nr. 2135 4091.

Du får ansættelse på et af vores kontorer i Slagelse eller Holbæk. Du skal forvente at skulle møde på de andre kontorer, når lejligheden kræver det.

Ansøgning

Send din ansøgning til niri@foa.dk senest den 1. april 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler 22/04 2022.

FOA Vestsjælland har ca. 9.200 medlemmer og 450 tillidsvalgte, som i hverdagen leverer solid velfærd til borgerne.

Vi dækker arbejdspladser i kommunerne Slagelse, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Ringsted og Sorø.

Vi er 45 valgte og ansatte i faglig afdeling og i a-kassen, som er fordelt på 3 kontorer i området.