Vil du være med til at gøre en forskel? Har du erfaring med at drive kampagner og organise­ringsindsatser og at involvere andre unge i udviklingen af aktiviteter?

Er du engageret, kender fagbevægelsens værdigrundlag og formår at omsætte gode idéer til konkrete indsatser? Er du pragmatisk indstillet, lyttende og kan samle folk om en fælles sag? Så er du måske vores nye ungdomskonsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Om jobbet

Vi søger en ungdomskonsulent til at udvikle og organisere vores arbejde på ungdomsområdet, som en del af vores kampagne- og organisationsteam. Opgaverne er mange og forskellig­artede, men hovedprioriteringen er at drive og videreudvikle arbejdet i FH’s Ungenetværk, der er samlingspunktet for fagbevægelsens ungdomsarbejde og tværfaglige aktiviteter.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den senest mandag den 02. februar 2022 her på siden. Vi forventer at holde samtaler i uge 6

Søg jobbet her

Netværket skal støtte, udvikle og inspirere de faglige ungdoms- og studenterorga­nisationer på tværs af fag og være ekspertfællesskab for fagpolitisk organisering i medlems­organisationerne og lokalt.

Netværket skal være drivkraft i afviklingen af fælles aktiviteter. Jobbet er forankret i kampagne- og organisationsteamet i FH’s ledelsessekretariat, hvor kollegerne blandt andet arbejder med organisatorisk kapacitetsopbygning, kampagner, større politiske og organisa­toriske arrangementer og begivenheder samt det lokale arbejde.

Opgaverne består blandt andet i:

  • At være fagbevægelsens fælles drivkraft i at sætte unge, lærlinge, elever og studerendes problemer og muligheder på den faglige og politiske dagsorden.
  • At udvikle landsdækkende aktiviteter for og med unge i FH’s medlemsorganisationer og lokale enheder.
  • At støtte fagbevægelsens organisering og aktivering af unge medlemmer gennem udvikling af lokale organiseringsindsatser for og med unge samt gennem uddannelsesaktiviteter.
  • At støtte fagbevægelsens politiske kapacitetsopbygning gennem udvikling af nye generationer af aktive medlemmer, tillidsvalgte og meningsdannere.
  • At rådgive FH i spørgsmål, der kan højne unges organiseringsgrad og forøge værdien af det faglige medlemskab blandt unge.
  • At repræsentere unge danske lønmodtagere i FH’s internationale arbejde.
  • At planlægge, organisere og eksekvere arrangementer og begivenheder.
  • At sikre stærke relationer og fælles indsatser på relevante kerneområder med eksterne samarbejdspartnere.
  • At understøtte FH’s medlemsorganisationer i deres daglige organisatoriske og politiske ungdomsarbejde.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte teamchef Mette Marie Hansen på 40821054.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du må påregne en del rejseaktivitet i Danmark, samt arbejde både i dag- og aftentimer samt fra tid til anden i weekenden. Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence, og fleksibiliteten går selvfølgelig begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Jobbet er tidsbegrænset for en 3-årig periode og ønskes besat senest den 1. marts 2022.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den senest mandag den 02. februar 2022 her på siden.

Vi forventer at holde samtaler i uge 6.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler på Islands Brygge i København.

Søg jobbet her