Om jobbet

Du vil komme til at føre retssager med direkte betydning for mange lønmodtagere, herunder sager af principiel karakter, der kan have betydning for alle lønmodtagere i Danmark.

Sagerne føres i Arbejdsretten, i faglig voldgift, i Afskedigelsesnævnet og ved de civile domstole.

SØG JOBBET

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 2. februar 2022 via siden her.

Alt efter dine erfaringer og ønsker vil der herudover være mulighed for at bidrage til en bred vifte af andre opgaver.

Vi organiserer arbejdet, så du får mulighed for at påvirke fordelingen af arbejdsopgaver mellem fagretlige sager og andre projekter.

Du får altså en unik mulighed for at blande klassiske advokatopgaver med politisk interessevaretagelse og projektarbejde. Af andre mulige arbejdsopgaver kan fremhæves:

 • ansvar for et eller flere retspolitiske områder, hvor du forventes at have overblik over juridiske afgørelser og retspolitiske tiltag, således at du er parat til at betjene FH’s politikere. Herunder deltagelse i lovforberedende arbejde i Beskæftigelsesministeriet, hvor du vil tale med vægten af 1,3 mio. lønmodtagere.
 • at deltage i forhandlinger med arbejdsgiverhovedorganisationer om generelle problematikker og i konkrete sager
 • at være sidedommer i forskellige faglige sammenhænge
 • at deltage i overenskomstforhandlinger på centralt niveau
 • at undervise (både internt og eksternt)
 • at lave udviklingsarbejde i form af projektledelse af både praktiske og politiske projekter.

FH’s Team Arbejdsret er organiseret, så vi arbejder i 3 underteams med 4-6 advokater, der har sager for udvalgte medlemsorganisationer. Hvert underteam har tilknyttet dygtige advokatsekretærer, så advokaterne kan bruge deres ressourcer på at levere juridisk arbejde.

Arbejdet foregår i hverdagen i samarbejde med engagerede kollegaer med høj faglig ekspertise og med løbende mulighed for sparring. Derudover har vi månedlige sparringsmøder, hvor seneste retspraksis endevendes og til tider krydres med oplægsholdere udefra. Din faglige udvikling styrkes gennem interne og eksterne kurser, ligesom der er mulighed for at deltage i internationale konferencer.

Vores krav til dig er:

 • du motiveres af at opnå resultater og flytte hegnspæle til gavn for medlemsorganisationerne og deres medlemmer
 • du kan procedere og ønsker at udvikle dine i forvejen gode procedureevner
 • du brænder for og har kendskab til arbejds- og ansættelsesret
 • du vil gerne være en bidragende del af landets førende fællesskab for lønmodtageradvokater
 • du kan levere resultater både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • du har faglig pondus og politisk forståelse
 • du er tillidsvækkende og kan sidde for bordenden i forhandlinger
 • du finder det motiverende at arbejde i en politisk ledet organisation med klare værdier om at sikre gode vilkår for lønmodtagerne.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Peter Nisbeth på tlf. 35 24 60 55 eller teamchef Jeppe Wahl-Brink på 31 13 02 01.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og dine kompetencer på andre tidspunkter. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat snarest muligt.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 2. februar 2022 via siden her.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler på Islands Brygge i København.

SØG JOBBET