Om jobbet

Fagbevægelsens Hovedorganisation søger en økonom til afdelingen for Politik & Analyse.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med et team af dygtige økonomer, der tilsammen dækker en bred sammensætning af områder.

Du kommer bl.a. til at arbejde med analyser af den offentlige sektor generelt og offentlige finanser, men der er gode muligheder for at påvirke hvilke analyseområder, der derudover vil fylde afhængig af dine erfaringer og kompetencer.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

  • At udarbejde samfundsøkonomiske analyser og notater, der understøtter oplæg til politiske udspil.
  • At bidrage til at sikre et solidt analyse- og vidensgrundlag for fagbevægelsens politiske interessevaretagelse. Udover eget analysearbejde sikres det bl.a. ved at følge centrale opgørelser, rapporter, forskningsresultater samt øvrig viden på dine områder.
  • At udvikle og pleje netværk med samarbejdspartnere i bl.a. organisationsverdenen, i embedsværket samt blandt forskere og eksperter.
  • At samarbejde med presseafdelingen om indsalg af analyser, og have blik for hvordan analysearbejdet kan understøtte den politiske dagsorden.
  • At rådgive FH’s politiske ledelse.

Om dig

Du er uddannet økonom, og du har flere års erfaring med at arbejde med analyser i en politisk styret organisation – fx i et ministerie, en tænketank eller i organisationsverden.

Du har flere års erfaring med økonomisk analysearbejde, gerne inden for området offentlig sektor generelt. Har du erfaring med analyser inden for andre af FH’s kerneområder, anses det også som værende relevant for stillingen.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 13. januar 2022.

Send ansøgning

Du har en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation. Det har givet dig en god politisk og strategisk forståelse samt øje for hvordan analyser, tal og viden understøtter politiske udspil og er med til at påvirke den politiske dagsorden.

Du har en skarp analytisk sans kombineret med gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner, der sætter dig i stand til at omsætte kompleks viden til interessevaretagelse for FH og vores medlemsorganisationer.

Du kan arbejde selvstændigt med at drive dine områder, men er samtidig en udpræget holdspiller, som gerne hjælper en kollega, deler netværk og viden samt bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø fagligt og socialt.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheføkonom Jonas Schytz Juul på tlf. 30 29 11 07 eller e-mail josj@fho.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og dine kompetencer på andre tidspunkter. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat senest den 1. marts 2022.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 13. januar 2022 via siden her.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler på Islands Brygge i København.

Søg jobbet