I arbejdsskadesager bistår vi medlemmer i dialogen med arbejdsskademyndighederne og har løbende kontakt til medlemmet primært telefonisk. De medlemmer vi rådgiver har vidt forskellige uddannelse og arbejdsvilkår. Vi tager udgangspunkt i det enkelte medlems situation og perspektiv, og arbejder ud fra, at medlemmet skal føle sig hørt og forstået.

I vores socialordning bistår vi medlemmer i sager om sygedagpenge, jobafklaring, revalidering, fleksjob og førtidspension. Vi rådgiver medlemmet løbende, og deltager nogle gange som bisidder i møder i jobcentret, hvorfor rejseaktivitet kan forekomme.

En vigtigt del af vores funktion er også at rådgive medarbejdere i FH’s organisationer, fx faglige sekretærer og tillidsfolk om spørgsmål i relation til arbejdsskade og socialområdet.

Om jobbet

Dine primære opgaver vil være:

  • Varetage behandlingen af arbejdsskadesager, bistå medlemmet i besvarelse af skemaer, indhentelse af relevante oplysninger, henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, besvarelse af parthøringer og udarbejdelse af anker mv.
  • Vurdere et evt. erstatningsansvar iht. erstatningsansvarsloven i samråd med organisationernes medarbejdere på området.
  • Rådgive organisationernes medarbejdere i spørgsmål i relation til arbejdsskadelovgivningen.
  • Udarbejde nyhedsbreve og artikler, evt. undervise.

Om dig

Vi forestiller os, at du har følgende profil:

  • Er uddannet socialrådgiver.
  • Har erfaring med behandling af arbejdsskadesager.
  • Har kendskab til erstatningsansvarsloven, sygedagpengeloven og beskæftigelseslovgivningen.
  • At du har lyst til at indgå i vores team med tre socialrådgivere og en sekretær, hvor vi løbende sparrer og støtter hinanden i arbejdet.
  • Er god til at kommunikere med både medlemmer og samarbejdspartnere.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte afdelingschef Peter Nisbeth (2338 4208) eller en af vores socialrådgivere Vinnie Eliasen (2679 8029), Maj Lunhart Jensen (4030 8828) eller Lisbeth Snedker (2022 4855)

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter, og fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling til udgangen af 2022, med mulighed for forlængelse.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat snarest muligt.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 15. juni 2021 via denne side.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Søg jobbet her

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet her