Vil du være med til at bidrage til udviklingen af vores arbejdsplads og gøre en forskel for mange? Er du klar til at gribe opgaverne i en politisk styret organisation?

Går du udviklings- og løsningsorienteret til dine opgaver? Har du flair for systematik og er god til at skabe overblik, forenkle og strukturere? Er det naturligt for dig at samarbejde og koordinere arbejdsopgaver, både internt som eksternt? Har du erfaring med at arbejde selvstændigt og til at bevare over­blikket i travle situationer?

Så er du måske vores nye sekretær i administrationsafdelingen som vil indgå i sekretariats­arbejdet i Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU).

Om jobbet

Som sekretær i FIU-sekretariatet arbejder du tæt sammen med konsulenten med ansvar for FIU og har også tætte samarbejdsrelationer med konsulenterne i FIU-it og FIU’s Udviklings­enhed, hvor du har en væsentligt opgave med at kordinere det fælles arbejde.

Dine opgaver bliver bl.a. møde­planlægning og -koordinering, udarbejdelse og korrektur på diverse møde­papirer og notater, arkive­ring samt dokumenthåndtering mv., projekt- og processtyring samt standardisering, tilpasning og udvikling af arbejdet i sekretariatet.

FIU’s økonomi er primært baseret på bidrag fra virksomheder jf. overenskomster. I relation til opkrævningen af disse bidrag har du en stor opgave i at koordinere opkrævningsansvar og afklare tvivlsspørgsmål samt registrere opkrævning af forbundenes tiltrædelses- og virksom­hedsoverenskomster.

Stillingen indebærer derfor også et tæt samarbejde med DA/LO Udvik­lingsfondens opkrævningskontor i Dansk Arbejdsgiverforening, FH’s medlemsorganisationer, pensionskasser m.m.

Jobbet vil også i et vist omfang omfatte administrative opgaver for administrationsafdelingen som helhed. Herunder især opgaver for afdelingsledelsen, men også opgaver i forbindelse med en lang række af aktive udviklingsprojekter i afdelingen.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Rasmus Østrup Møller på 2169 8661 eller Tue Jensen på 5194 5794.

Om dig

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer:

  • Kontoruddannelse.
  • Godt kendskab til MS Office-pakken med vægt på Word, Excel og PowerPoint.
  • Fortrolighed med IT generelt.
  • Erfaring med projekt- og procesledelse.
  • God til dansk grammatik og velformuleret, både mundtligt og skriftligt.
  • Har indsigt i og forståelse for økonomi; herunder drift og budgetter.
  • Erfaring med arbejde i et politisk miljø og forståelse for politiske processer er en fordel, men ikke et krav.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag, og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er fleksibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter. Fleksibiliteten går selvfølgelig begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Vi vil gerne have jobbet besat den 1. september 2021.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH – og send den senest den 30. maj 2021 via linket https://fho.dk/stillinger/

Vi forventer at holde samtaler i uge 22 og 23.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om Fagbevægelsens Interne Uddannelser

FIU er et uddannelses- og udviklingsfællesskab bestående af en række af medlemmerne i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

FIU tager udgangspunkt i uddannelse af tillidsvalgte og indeholder i relation til dette en række elementer så som; fælles udvikling af nye kurser og materialer, tværfagligt kursusudbud til medlemsorganisationernes tillidsvalgte og fælles efteruddannelse af undervisere, understøttende it-univers samt central opkrævning og administration af finansierende bidrag fra overenskomstfonde.

FIU er politisk forankret i FIU-Udvalget, som er nedsat af hovedbestyrelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab.

Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt.

Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet