Har du lyst til at være ansvarlig for at udvikle FH’s indtægtsdækkede virksomhed inden for arbejdsret, ansættelsesret og socialrådgiverbistand? Har du erfaring med at sælge serviceydelser fra fx et advokatkontor? Og vil du være med til at se muligheder, tænke innovativt og medvirke til at igangsætte og drive indtægtsgivende aktiviteter? Så søger vi en kommercielt orienteret advokat, der som teamchef skal hjælpe os med at udvikle og udbyde relevante serviceordninger for vores medlemsorganisationer.

Om jobbet

FH’s afdeling for ansættelsesret og overenskomster er et hold af højt specialiserede advokater, socialrådgivere, konsulenter og advokatsekretærer. Afdelingens primære og langt overvejende opgave er at varetage vores medlemsorganisationers interesser i det fagretlige system. Ud over denne kontingentfinansierede service kan vores medlemsorganisationer tilkøbe socialrådgivning, arbejdsskadesagsbehandling og juridisk service fra vores advokater og socialrådgivere. Og vi vil gerne bringe vores kompetencer endnu mere i spil til gavn for medlemmerne. Derfor har vi brug for, at du kan hjælpe os med at afdække medlemmernes behov, udvikle serviceordningerne og markedsføre dem over for vores medlemsorganisationer. Du vil få ansvaret for udvikling og drift af serviceordningerne, men vil blive understøttet procesmæssigt af vores administrationsafdeling.

Desuden vil du skulle fungere som advokat i et af vores fagretlige teams. Dette indebærer bl.a. at deltage i fællesmøder (forligsforhandlinger) og at føre sager i Arbejdsretten, faglige voldgifter og ved de civile domstole. Alt sammen i et tæt samarbejde med medlemsorganisationerne.

Om dig

Vi forestiller os, at du kan leve op til de fleste af disse forventninger:

 • Du har erfaring med forretningsudvikling fra fx et advokatkontor og er kommercielt orienteret
 • Du har erfaring med ledelse af medarbejdere, udviklingsprocesser og projekter
 • Du er innovativ og kreativ i din tilgang til jobbet og ser muligheder og potentialer
 • Du har gode relationelle kompetencer og veludviklede samarbejdsevner
 • Du er vedholdende og trives med at leve op til krav og udfordringer
 • Du trives med at løse en bred vifte af opgaver i et travlt miljø
 • Du ønsker at opnå resultater og flytte hegnspæle til gavn for medlemsorganisationerne og deres medlemmer
 • Du brænder for og har kendskab til arbejds- og ansættelsesret
 • Du kan procedere og ønsker at udvikle dine i forvejen gode procedureevner
 • Du er tillidsvækkende og kan sidde for bordenden i forhandlinger
 • Du finder det spændende at arbejde i en politisk ledet organisation med klare værdier om at sikre gode vilkår for arbejdstagerne.

Stillingen er alsidig og veksler mellem advokatopgaver samt udviklings- og markedsføringsopgaver. Du skal derfor trives med at arbejde både strategisk og operationelt i forhold til at skabe konkrete resultater, som du bliver målt på.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte afdelingschef Peter Nisbeth på tlf. 2338 4208.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsageligt skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter, og fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Jobbet ønskes besat pr. 1. december 2020.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest den 5. oktober 2020 via linket her.

Vi forventer at holde samtaler i uge 43 og 44.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.