En afdeling der byder på en alsidig hverdag med mange udfordringer og mulighed for indflydelse og ansvar. Vi sidder i skønne lokaler med udsigt til havnen på Island Brygge og har glæde af et storrumskontor, som vi deler med vores livlige it-afdeling, administrationschefen og hans sekretær.

Om jobbet

Du vil blive tilknyttet økonomifunktionen, som er et selvkørende team bestående af tre personer (2 regnskabsmedarbejdere og 1 regnskabskonsulent). Arbejdet vil dels bestå i almindelige forfaldne opgaver af regnskabsmæssig karakter og dels af lønbehandling i samarbejde med en kollega. Det er ikke afgørende, at du har mange års erfaring med løn, men du skal have flair og lyst til at videreudvikle dig, så du på sigt kan overtage lønansvaret og den tilhørende administration.

Til opstart vil der være følgende opgaver i din palette:

  • Kreditorstyring – Elektronisk udsendelse af fakturaer til godkendelse via DocumentCapture. Vedligeholdelse af data, oprettelse af brugere samt hjælp og service til huset ang. faktura-flow og kontering.
  • Debitorstyring – Udsendelse af faktura via NAV18, rykkerprocedure og afstemninger.
  • Finansbogføring og afstemning af balancekonti.
  • Rejse- og udlægsafregning – godkendelse i Concur, oprettelse af brugere, afstemning og opfølgning på udestående afregninger.
  • Lønbehandling i Visma Løn – eksport og import af data via CSV-filer, vedligeholdelse af stamdata, refusioner og afstemning.

Om dig

Du har en relevant regnskabsmæssig uddannelse og har godt styr på din debet og kredit. Du har en solid erfaring med bogføring, gerne med erfaring fra Navision og et eller flere andre økonomisystemer. Du har lyst til at videreudvikle dig både inden for regnskabsområdet, men i særdeleshed inden for lønadministration, hvor du med tiden vil få en central rolle.

Vi forestiller os, at du har følgende faglige kompetencer:

  • Du er enten regnskabs- eller revisionsuddannet og har flere års praktisk erfaring med almindelige forfaldne bogholderiopgaver.
  • Du er en rutineret bruger af mindst et ERP-system, gerne Navision Dynamics NAV og tilhørende DocumentCapture.
  • Du har praktisk lønerfaring, og det er en fordel, hvis du har erfaring med Lessor Løn, Visma Løn eller andet lønsystem.

Som person er du struktureret og trives med rutineopgaver. Du har orden i dine sager, er serviceminded og går positivt til dine opgaver. Du forstår at få det meste ud af dine timer på arbejdet og er indstillet på at give en hånd med ved spidsbelastning og i ferier. Du trives blandt kolleger med en direkte tone, og du sætter pris på humor og en frisk tone.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid, som er kl. 8.45-16.00 mandag til torsdag og kl. 9.00-16.00 fredag. Vi forventer, at du er flek­sibel, når der er brug for din arbejdskraft og kompetence på andre tidspunkter, og fleksibilite­ten går selvfølgelig begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Jobbet ønskes besat snarest muligt og senest 1. januar 2020.

Ansøgning

Skriv en ansøgning der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH’s økonomifunktion. Send den senest den 15. november 2019 via denne side.

Vi holder løbende samtaler.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på, at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og opfordre derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge jobbet.

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 79 faglige organisationer, der repræsenterer 1,4 mio. lønmod­tagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler i København – lige der, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet.