Jobbet

Som konsulent skal du varetage medlemmernes interesser inden for deres ansættelsesområde ofte i samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter. Du fungerer derfor både som rådgiver og sparringspartner for såvel medlemmer som tillidsrepræsentanter. Du vil få mange forskelligartede opgaver. For eksempel, forhandler du den ene dag en forhåndsaftale med en arbejdsgiver, og den næste dag holder du medlemsmøde om arbejdsforholdene på en lokal arbejdsplads. Opgaverne er under konstant udvikling i takt med ændrede krav fra medlemmerne og i samspillet med foreningens politiske ledelse. Jobbet vil derfor aldrig være kedeligt.

Dig

Det vil være en fordel, hvis du har en vis portion erfaring med interessevaretagelse inden for løn- og ansættelsesområdet for kommunalt og privat ansatte. Du skal desuden brænde for at yde god medlemsservice, og være katalysator for et godt samarbejde med foreningens tillidsrepræsentanter. Du skal på en organiserende og involverende måde være facilitator for fællesskabet på de lokale arbejdspladser, en god sparringspartner, en seriøs forhandler og en dygtig formidler. Har du indsigt i socialrådgivernes arbejdsfelt vil det ydermere være en fordel.

Vores nye kollega skal herudover være fleksibel, selvstændig, struktureret, initiativrig, hjælpsom og samarbejdsorienteret. Allervigtigst er det dog, at du er serviceminded og har et godt humør – også når der er travlt! Det forventes at du har bil.

Vi tilbyder

Vi tilbyder afvekslende arbejdsopgaver, et rart og uformelt arbejdsmiljø, hvor du er omgivet af dygtige og engagerede kolleger. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til særoverenskomst med DJØF.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Stillingen er fra den 1. februar 2020.

Arbejdssted: kontoret i Holstebro

Yderligere oplysninger: Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorleder, Per Vagnby, på telefon 61 22 19 12.

Sådan gør du

Send din ansøgning og dit cv mærket ”faglig konsulent” til Marianne Bak Laursen på e-mail-adressen mbl@socialraadgiverne.dk.

Ansøgningsfristen er den 22. november 2019 kl. 12.00 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 28. november 2019.

Dansk Socialrådgiverforening er en fagforening med over 18.000 medlemmer geografisk opdelt i 3 regioner samt landsdækkende klubber og faggrupper. Region Nord varetager interesser for ca. 6000 af de over 18.000 medlemmer. Regionens primære opgave består i medlemsservice i form af information, sparring, rådgivning og forhandling i alle forhold, der vedrører løn- og ansættelsesvilkår. På kontoret i Aalborg er der ansat 4 konsulenter. På kontoret i Aarhus er der foruden regionsformanden ansat 4 konsulenter, 1 administrativ medarbejder og 1 kontorleder. På kontoret i Holstebro er ansat 2 konsulenter.