Flere danske lønmodtagere skal sikres gode og raske år i deres otium. Sådan lyder et centralt ønske samstemmende fra regeringen og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Ønsket afspejler sig også som et bredt ønske i befolkningen, viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for FH. Hele 80 pct. af danskerne ønsker ifølge undersøgelsen bedre muligheder for at trække sig tilbage, hvis man er nedslidt.

Tallene vidner om, at de eksisterende muligheder ikke er gode nok, mener Lizette Risgaard, formand for FH. Hun henviser til, at det i dag kun er en begrænset del af lønmodtagere, der har mulighed for tidlig tilbagetrækning; nemlig dem, der er tilmeldt efterlønsordningen. Hvilket kun gælder færre end hver sjette under 50 år.

Afgørende med rettigheder

”Vi er enige med regeringen i, at der er behov for en rettighedsbaseret model, målrettet de lønmodtagere, som er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det mener vi er en solidarisk løsning, som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder og stærkt forringede efterløn”, siger Lizette Risgaard.

To modeller er i spil i forhold til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Dels en ret baseret på objektive kriterier – dels en model, som bygger på en individuel vurdering af arbejdsevnen. Begge modeller er der massiv bred folkelig opbakning til, viser undersøgelsen fra FH:

Om undersøgelsen

stEpinion har gennemført en undersøgelse for FH om danskernes holdning til helbred og tilbagetrækning. Der indgår svar fra 7.547 danskere i alderen 18-75 år. Interviewene er gennemført i august-september 2019.

Læs mere: ”Stor folkelig opbakning til ret til tidlig tilbagetrækning”.

59 pct. ønsker, at personer, som er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har været der i mange år, skal kunne trække sig tilbage med folkepension nogle år før andre – dvs. en RET til tidlig tilbagetrækning på baggrund af objektive kriterier.

84 pct. af danskerne er helt eller delvist enige i, at man skal kunne trække sig tilbage før folkepensionsalderen, hvis en individuel vurdering viser, at man er nedslidt.

Trepartsforhandlinger

Regeringen, DA og FH tog i august hul på de indledende drøftelser af Socialdemokratiets forslag om værdig tilbagetrækning.

Ifølge Lizette Risgaard er arbejdsmarkedets parter et stykke fra hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt en rettighedsbaseret tidligere pension er en god ide.

“Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv. Fagbevægelsen bidrager meget gerne til en løsning, og det håber jeg naturligvis også, at arbejdsgiverne gør”, siger FH-formanden.