Jobbet

Som konsulent skal du varetage medlemmernes interesser inden for deres ansættelsesområde ofte i samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter. Du fungerer derfor både som rådgiver og sparringspartner for såvel medlemmer som tillidsrepræsentanter. Du vil få mange forskelligartede opgaver. For eksempel forhandler du den ene dag en forhåndsaftale med en arbejdsgiver og den næste dag holder du medlemsmøde om arbejdsforholdene på en lokal arbejdsplads. Opgaverne er under konstant udvikling i takt med ændrede krav fra medlemmerne og i samspillet med foreningens politiske ledelse. Jobbet vil derfor aldrig være kedeligt.

Ansættelsesstedet er regionskontoret i Fredericia, og med arbejdssted på vores kontor i Odense.

Om dig

Det vil være en fordel, hvis du har en vis portion erfaring med interessevaretagelse inden for løn- og ansættelsesområdet for enten kommunalt, regionalt eller privat ansatte. Du skal desuden brænde for at yde god medlemsservice, og være katalysator for et godt samarbejde med foreningens tillidsrepræsentanter. Du skal på en organiserende og involverende måde være facilitator for fællesskabet på de lokale arbejdspladser, en god sparringspartner, en seriøs forhandler og en dygtig formidler. Har du indsigt i socialrådgivernes arbejdsfelt, vil det ydermere være en fordel. Vores nye kollega skal være fleksibel, selvstændig, struktureret, initiativrig, hjælpsom og samarbejdsorienteret. Allervigtigst er det dog, at du er serviceminded og har et godt humør – også når der er travlt!

Vi tilbyder

Vi tilbyder afvekslende arbejdsopgaver, et rart og uformelt arbejdsmiljø, hvor du er omgivet af dygtige og engagerede kolleger. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til særoverenskomst med Djøf.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorleder Peter Tvedskov på telefon 4057 4919 eller faglig konsulent og tillidsrepræsentant Lone Johannsen 2177 0451.

Sådan gør du

Send din ansøgning og dit cv mærket ”faglig konsulent” til Maiken Riber på mr@socialraadgiverne.dk.  Du kan også sende den som almindelige post mærket ”faglig konsulent” til Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd, Vesterballevej 3A, 7000 Fredericia.

Ansøgningsfristen er mandag den 12. august 2019 kl. 12.00, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 23. august . Tiltrædelse pr. 1. oktober eller snarest derefter.