Dansk Socialrådgiverforening er i hastig udvikling og vækst. Vi arbejder målrettet for at hæve medlemstallet yderligere, styrke de faglige fællesskaber på socialrådgiverarbejdspladserne og øge vores indflydelse lokalt og nationalt. Derfor søger vi en organiserings- og udviklingskonsulent, der kan bidrage til fortsat at styrke den gode udvikling.

Som organiserings- og udviklingskonsulent arbejder du i afdelingen Organisation og uddannelse sammen med fem dygtige kollegaer og en chef. Vi arbejder særligt med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, DS’ faggrupper og studerende.

Du vil få ansvar for at:

  • Udvikle strategier og udarbejde konkrete metoder til rekruttering, fastholdelse og engagering af medlemmer
  • Lede udviklingsprojekter
  • Udarbejde materiale til uddannelsen af vores tillidsvalgte og faggrupper
  • Samarbejde med kollegaer på tværs af hele organisationen om at styrke vores arbejdsmiljøindsats.

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde organiserende, at du skaber gode relationer til mennesker omkring dig, er en dygtig underviser og god til skriftlig formidling.

Samtidig forventer vi, at du kan gå forrest i forandringsprocesser, er en god projektleder og arbejder systematisk med evaluering og læring. Og så håber vi, at du kan udvikle og arbejde med kampagner, digitale platforme og har erfaring med at arbejde i en fagforening eller i en politisk styret organisation.

Som organiseringskonsulent bliver du en del af DS’ sekretariat, som har til huse i Toldbodgade i indre København. I sekretariatet i København får du cirka 40 kollegaer, samt yderligere cirka 35 kollegaer fordelt på tre regionale kontorer. Der vil i nogen grad være rejseaktivitet rundt i landet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 15. august kl. 12.00. Vi forventer at holde to samtalerunder i uge 34. Du skal sende din ansøgning og CV i en samlet PDF til ds@socialraadgiverne.dk og mærke ansøgningen ”Organiseringskonsulent”.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 36 timer og ønskes besat pr. 1. oktober 2019. Du ansættes i henhold til overenskomst mellem DS og Djøf.