Dansk Socialrådgiverforening (DS) søger en konsulent til arbejdet med at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår. DS er en ambitiøs fagforening, som arbejder målrettet for at organisere, mobilisere og involvere medlemmerne i stærke og meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber, som kan bidrage til, at socialrådgivere i hele Danmark får gode og udviklende arbejdsforhold, faglig stolthed og arbejdsglæde.

Arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Medlemsafdelingen, hvor vi i tæt samarbejde med konsulentkollegaerne på DS’ regionale kontorer kører sager om løn, ansættelse, overenskomster, medarbejderindflydelse, karriereplanlægning mv. inden for det kommunale, regionale og private ansættelsesområde. I afdelingen varetager vi også den direkte medlemsbetjening af de statsansatte socialrådgivere. Derudover forhandler vi DS’ offentlige overenskomster og de landsdækkende private overenskomster samt fører og forhandler tvister og sager.

Dine opgaver vil afhængig af interesse og erfaring bl.a. bestå af:

  • Rådgivning af og sparring med DS’ regionskonsulenter
  • Konkret sagsbehandling og forhandling af vanskelige sager
  • Overenskomstforhandlinger
  • Projektdeltagelse i organisationens forskellige tværgående projekter
  • Politisk servicering af formandskabet inden for dine områder

Forventninger til dig
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse og erfaring med medlemsservice og forhandling fra anden faglig organisation eller lignende, samt at du er en stærk formidler både skriftligt og mundtligt, så du kan give DS’ medlemmer og vores konsulentkolleger en målrettet og optimal rådgivning og sparring.

Herudover forventer vi, at du har solid erfaring med:

  • Ansættelsesret på det offentlige og/eller private område
  • Overenskomster og aftaler på det offentlige område
  • At arbejde i en faglig eller politisk organisation
  • Forhandling på alle niveauer og det at yde medlemmerne optimal rådgivning
  • Projektarbejde hvor lige netop medlemsperspektivet er relevant.

Vi ønsker en ny kollega, som tager initiativ og ansvar, og som bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø og udviklingen af vores arbejdsområde og afdelingen.

Stillingen
I Medlemsafdelingen får du otte gode kollegaer. Vi er en lille organisation med mange opgaver og arbejder derfor sammen på kryds og tværs. Vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der tit er kort fra tanke til handling, og hvor du fra start vil komme til at arbejde selvstændigt og få egne ansvarsområder, men altid med mulighed for sparring med dygtige kolleger. Vi bor centralt i København og har gode ansættelsesforhold.

Stillingen er på 36 timer og ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. oktober 2019. Du ansættes i henhold til overenskomst mellem DS og Djøf.

For yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte:
Medlems- og forhandlingschef Dorte Gotthjælp Nielsen (40 35 60 47), mail dgn@socialraadgiverne.dk til og med uge 29 eller konsulent Sabine Follmann (29 61 28 91) mail saf@socialraadgiverne.dk eller konsulent Emil Lillenlund (51 97 18 61) mail el@socialraadgiverne.dk fra uge 30 og frem.

Send din ansøgning elektronisk til ds@socialraadgiverne.dk senest den 15. august 2019 kl. 12. Vi forventer at holde samtaler i uge 34 og 35.

Dansk Socialrådgiverforening er en professionsfagforening med over 18.000 medlemmer, og medlemstallet er stigende. Vi arbejder med socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår og med at udvikle socialrådgiverfaget. Vi er en forening for alle socialrådgivere: Medarbejdere og ledere, selvstændige, studerende samt socialrådgivere med en akademisk videreuddannelse. Læs mere om DS på www.socialraadgiverne.dk