Der er et stort potentiale i bedre samarbejde mellem det offentlige og det private. Der findes både udlicitering, innovationssamarbejder og partnerskabsaftaler, men ikke alle har samme succesrate, så lad os bygge samarbejdet på viden frem for ideologise ”sandheder". 
Udlicitering er måske den mest tvivlsomme løsning, men alligevel bliver udlicitering fremlagt som den mirakelmedicin, der kan skabe bedre og billigere løsninger. Nu viser en ny omfattende forskningsrapport, at virkeligheden er noget mere broget. Udlicitering giver hverken automatiske besparelser eller bedre kvalitet. 
Det bør give eftertanke hos politikere og organisationer, der igen og igen fremhæver, at der kan spares hundredvis af millioner kroner, hvis blot vi får flyttet flere opgaver over til private virksomheder. 

Ny rapport: Ingen sikre gevinster
Forskere fra RUC, KORA og Københavns Universitet har i et nyt, omfattende studie gennemgået dansk og international forskning af udlicitering. Der findes eksempler på besparelser, men ofte er prisen den samme eller ligefrem højere efter en udlicitering. Dertil ender medarbejderne i langt de fleste tilfælde som taberne, når opgaverne skifter hænder, da arbejdsforholdene forringes. 

Et andet problem er, at bureaukratiet ved udbud og udlicitering meget sjældent medregnes, når det skal afgøres, hvem der er bedst og billigst. Det kan være særdeles dyrt, at have en flok embedsmænd til at lave et udbud, som private aktører så kan byde på. 
Samtidig ender regningen hos det offentlige, når en privat aktør pludseligt trækker sig fra opgaven, som det fx skete i Kolding Kommune i sidste uge. Her mistede 350 borgere deres hjemmehjælp, fordi firmaet, Trekantens Rengøring- og Pleje, trak sig fra samarbejdet med kommunen med få timers varsel på grund af økonomiske problemer.
I Sverige er 40 private skoler og gymnasier gået fallit. Tænk på hvilke konsekvenser, det har for lokalsamfundet. 
Mere offentligt-privat samarbejde
Bløde velfærdsopgaver som pleje, omsorg, børnepasning, uddannelse og beskæftigelsesindsatser kan være svære at tjene penge på uden kvaliteten sættes over styr. Der kan samtidig være tale om betragtelige omkostninger ved både udbud, udlicitering og eventuel hjemtagning af opgaven til det offentlige. 
FTF er tilhænger af mere offentligt-privat samarbejde. Men vi er bekymrede for, at man bruger en masse offentlige ressourcer på at konkurrenceudsætte offentlige opgaver – i bedste fald til ingen verdens nytte, i værste fald til dyrere og dårligere løsninger for borgere og ansatte.
Offentlig-privat-innovation og samarbejde om konkrete velfærdsløsninger er en bedre vej at gå. Det er der mange gode eksempler på.