Mange arbejdspladser arbejder med at skabe tillid, samarbejde, lavt fravær og trivsel – egenskaber, der giver tilsammen giver høj social kapital.
Gevinsten ved at højne den sociale kapital er, at både produktivitet og trivsel stiger.

Arbejdsmiljørådet har netop lanceret en elektronisk version af sit spørgeskema om social kapital, og den tilhørende guide er blevet opdateret. Så nu kan du som TR hurtigt sætte en undersøgelse af den sociale kapital i gang på arbejdspladsen. Og resultatet kommer i en færdig rapport i din indbakke.
Siden lanceringen af værktøjet i efteråret 2011 har der været efterspørgsel efter materialet om social kapital, ikke mindst efter en elektronisk version af spørgeskemaet.
Målemetoden er udviklet af Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter. FTF har også været med i samarbejdet om at udforme metoden. Den består af 12 spørgsmål, der hænger sammen med jobtilfredshed, helbred, sygefravær, trivsel m.m. Ideen er, at brugere af undersøgelsen selv kan vurdere, hvor højt en arbejdsplads ligger på skalaen.
Måleinstrumentet kommer med en guide, som beskriver, hvordan arbejdspladser måler og udvikler social kapital og ikke mindst, hvordan målingen bliver udgangspunkt for handling. Guiden består af de tre dele: "Hvad er social kapital?", "Sådan måler I social kapital" og "Social kapital som en del af hverdagen".
Du kan læse mere om guiden og spørgeskemaet på Arbejdsmiljørådets hjemmeside.

FAKTA
Social kapital dækker over tillid, samarbejde og retfærdighed. Egenskab, der sikrer, at ledelsen og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver. Forudsætter at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed.
Kilde: Arbejdsmiljørådet