Efter stort politisk pres er det lykkedes Fagbevægelsens Hovedorganisation at få etableret en pulje på 315 mio. kr. til arbejdsmiljøarbejdet i små private virksomheder.

Puljen kan søges af arbejdspladser med under 50 ansatte og der kan søges om midler til arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremme og leje/afprøvning af tekniske hjælpemidler.

På webinaret den 21. april 2021, fra kl. 13-15 kan du høre mere om puljen og hvordan der søges.

Målgruppen for Webinaret er medlemsorganisationer, lokalafdelinger og FH-sektioner.

Program

Velkomst og introduktion v. Jesper Dragsbæk, Konventum.

Arbejdsmiljøpulje – hvad kan den bruges til? v. Morten Skov Christiansen, næstformand FH.

Gennemgang af Arbejdstilsynets nye tilskudsordning v. Steffen Hyldborg Jensen, sekretariatsleder i Arbejdstilsynet, Helle Poulsen, specialkonsulent og Ahmed Hussain, fuldmægtig

Arbejdsmiljørådgivernes rolle og muligheder for samarbejde v. Arbejdsmiljørådgiver NN

Yderligere aktiviteter omkring arbejdsmiljøpuljen? v. Niels Munch Kofoed, FIU’s Udviklingsenhed

Afrunding v. Morten Skov Christiansen, næstformand FH

Tilmelding

Fristen for tilmelding er den 20. april 2021 via dette link.