Her kan I finde de forskellige skabeloner, som kan bruges ved afholdelse af lokale arrangementer. Der er skabeloner til fire forskellige mødeinvitationer, og så er der de standard PowerPoint-præsentationer, som er udviklet til de forskellige opstarts- og temamøder. Sidst kan du finde andre præsentationer for AMR 2019.

INVITATIONER

Skabelon til invitation – fyraftensmøde

Skabelon til invitation – halvdags temamøde

Skabelon til invitation – heldagstemamøde

Skabelon til invitation – møderække (for og bagside)

Skabelon til invitation – møderække (Midtersider)

PRÆSENTATIONER TIL TEMAMØDER

Temamøde 1 – AMR & roller, opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetencer og uddannelse.

Fyraftensmøde:
Hent præsentationen her (Skyfish)

Temamøde 2 – AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress.

Fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø og stress
Hent præsentationen her (Skyfish)

Halvdagsarrangement om psykisk arbejdsmiljø og stress
Hent præsentationen her (Skyfish)

Heldagsarrangement om psykisk arbejdsmiljø og stress
Hent præsentationen her (Skyfish)

Temamøde 3 – AMR & Mobning og seksuel chikane

Fyraftensmøde om mobning
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 4 – AMR & konflikter

Fyraftensmøde om konflikter
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 5 – AMR & fysisk nedslidning

Fyraftensmøde om fysisk nedslidning
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 6 – AMR & støj, støv og indeklima

Fyraftensmøde om støj, støv og indeklima
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 7 – AMR & kemiske stoffer og materialer, herunder nanomaterialer

Præsentation kommer midt oktober

Temamøde 8: AMR & det strategiske arbejdsmiljø

Heldagsmøde om strategisk arbejdsmiljø
Hent præsentation her (Skyfish)

ANDRE PRÆSENTATIONER

Temamøde i Serviceforbundet den 1. oktober 2019 om Psykisk arbejdsmiljø, stress og vold.

Temamøder på kaserner Skive, Oksbøl og Antvorskov om psykisk arbejdsmiljø

Dansk Metals AMR 2019-oplæg. Udviklet af Jan Toft Rasmussen,
Miljøsekretær, Dansk Metal