Her kan I finde de forskellige skabeloner, som kan bruges ved afholdelse af lokale arrangementer. Der er skabeloner til fire forskellige mødeinvitationer, og så er der de standard PowerPoint-præsentationer, som er udviklet til de forskellige opstarts- og temamøder. Sidst kan du finde andre præsentationer for AMR 2019.

INVITATIONER

Skabelon til invitation – fyraftensmøde

Skabelon til invitation – halvdags temamøde

Skabelon til invitation – heldagstemamøde

Skabelon til invitation – møderække (for og bagside)

Skabelon til invitation – møderække (Midtersider)

PRÆSENTATIONER TIL TEMAMØDER

Temamøde 1 – AMR & roller, opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetencer og uddannelse.

Fyraftensmøde:
Hent præsentationen her (Skyfish)

Temamøde 2 – AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress.

Hent præsentationen her (Skyfish)

Temamøde 3 – AMR & Mobning og seksuel chikane

Fyraftensmøde om mobning
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 4 – AMR & konflikter

Fyraftensmøde om konflikter
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 5 – AMR & fysisk nedslidning

Fyraftensmøde om fysisk nedslidning
Hent præsentation her (Skyfish)

Temamøde 6 – AMR & støj, støv og indeklima

Præsentation kommer efteråret 2019

Temamøde 7 – AMR & kemiske stoffer og materialer, herunder nanomaterialer

Præsentation kommer midt oktober

Temamøde 8: AMR & det strategiske arbejdsmiljø

Heldagsmøde om strategisk arbejdsmiljø
Hent præsentation her (Skyfish)

ANDRE PRÆSENTATIONER

Dansk Metals AMR 2019-oplæg. Udviklet af Jan Toft Rasmussen,
Miljøsekretær, Dansk Metal
Hent præsentationen her (Skyfish)