På denne side kan du finde beskrivelse af tovholderrollen, en video som beskriver processen, videoer som vises i workshoppen, samt mulighed for at downloade workshopdugen