Seneste nyheder

Mangler i kommissorium

FTF's forretningsudvalg gav tirsdag aften mandat til, at FTF's formand Bente Sorgenfrey kan gå videre i forhandlingerne med regeringen om et kommissorium for trepartsforhandlingerne.

Medarbejdernes trivsel skal måles ordentligt

Offentlige arbejdspladser skal hvert tredje år måle de ansattes trivsel. Her har decentrale ledere en afgørende rolle: Dårlig opfølgning på målinger risikerer at gøre mere skade end gavn. Ny rapport giver lederne værktøjer til den gode trivselsmåling.

Ingen lønforhøjelse på grund af barsels- og forældreorlov

I en netop afsagt dom af 14. maj 2012 har Højesteret givet en kvindelig medarbejder medhold i et krav på efterregulering af sin løn, fordi kvinden ikke blev indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov, hvorved hun gik glip af en lønforhøjelse. Hun fik desuden en godtgørelse herfor samt en godtgørelse for uberettiget afsked efter ligelønsloven.

Ok at bruge andre fagforeningers navn og logo uden at spørge om lov

Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at Det Faglige Hus’ brug af 3F’s navn og logo i en hvervekampagne uden tilladelse var lovlig. Det skyldes, at en fagforenings hvervekampagner ikke anses for en erhvervsmæssig virksomhed, og dermed ikke er omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven. FTF undrer sig over afgørelsen og ser frem til, at Højesteret tager stilling i sagen.