Seneste nyheder

EU får tæsk for planer om at pille ved strejkeretten

Arbejdsgiverne i Danmark og en samlet europæisk fagbevægelse uddeler grumme hug til forslag om fælles EU-regler for retten til at strejke. EU-Kommissionen går alt for langt og har overhørt alle advarsler, lyder kritikken.

Godt at EU nu fokuserer på job og vækst

EU-Kommissionen har netop fremlagt plan, der skal bekæmpe arbejdsløsheden og øge beskæftigelsen i Europa. FTF glæder sig over, at spare-kursen i EU nu følges op af en mere offensiv vækstpolitik.

FTF siger nej til EU-regulering af konfliktretten

LO og FTF siger nej til indblanding fra EU i dansk konfliktret. Det skriver de i et fælles høringssvar til Beskæftigelsesministeriet. De to hovedorganisationer er mere positive i et andet høringssvar om udstationeringsdirektivet.

Lønmodtagerne tager økonomisk ansvar – igen

Et flertal har netop sat kryds ved ja til de nye overenskomster. Aftalerne vil give små lønstigninger, og dermed tager de danske lønmodtagere endnu en gang ansvar før trepartsforhandlingerne, mener FTF.

Alt om trepart 2012

Arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen forhandler i foråret 2012 om fremtidens arbejdsmarked. FTF går til forhandlingerne for bl.a. at sikre kvalitet i velfærden, godt arbejdsmiljø og for at styrke den danske model. Læs alle nyheder, analyser og notater om trepartsforhandlingerne her.

Redegørelse: Visioner om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem – men hvordan?

Uddannelsesministerens redegørelse indeholder målsætninger og
enkelte konkrete bud på, hvordan man kan skabe et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem. Det er positivt, at der nu foreligger en vision for udviklingen af videregående uddannelser i Danmark, men der er mange ubekendte i forhold til, hvordan visionen omsættes til virkelighed, og derfor brug for at studerende og arbejdsmarkedets parter inddrages i reformprocessen.

Videregående uddannelser skal hænge bedre sammen

De forskellige videregående uddannelser i Danmark hænger for dårligt sammen. Det mener hovedorganisationen FTF, som derfor bakker op om uddannelsesministerens nye vision for et mere sammenhængende uddannelsessystem.

Arbejdernes betydning for et nyt demokrati

Medierne dækkede oprøret i Egypten med fokus på en blodig revolution, der spredte sig via sociale medier. De første kampe mod regimet blev dog kæmpet af Egyptens arbejdere, viser en ny antologi.

Nyhedsbrev om innovation er på gaden

Forskningsprojektet CLIPS udkommer med et femte nyhedsbrev. Det indeholder blandt andet en række, konkrete case-studier, der handler om samarbejdsdrevet innovation i det offentlige.