Seneste nyheder

Er din arbejdsplads en vinder?

Et godt arbejdsmiljø er bogstavelig talt guld værd. Og hvis du mener, at din arbejdsplads har gjort en særlig indsats for at komme på sejrsskamlen og modtage årets arbejdsmiljøpris, så skynd dig at stemme

EU ændrer taktik i kampen mod høj ledighed

Nu skal EU-samarbejdet fokusere mere på at skabe job og vækst. Økonomien vil kun komme op igen, hvis der er folk har et arbejde, en indkomst og bruger pengene lyder det fra blandt andre EU-Kommissionen.

Frivillige har også behov for ledelse

Det er en myte, at frivillig arbejdskraft er frie fugle, som styrer sig selv. Frivillige har også behov for ledelse, fastslår en ny rapport. Og lederne har behov for retningslinjer for samarbejdet, mener FTF.

FTF: Styrk faglige organisationers medvirken i kvalitetssikring af uddannelserne

Der forventes igangsat en politisk proces om og høring af
lovforslag om institutionsakkreditering i efteråret 2012. FTF vil i relation
hertil tage udgangspunkt i en række principper bl.a. at det kommende
akkrediteringssystem skal bygge på såvel institutionsakkreditering som
evalueringer, at nye uddannelser og udbud skal gennemgå en prækvalificering og at aftagere og faglige organisationers medvirken i kvalitetssikringen skal
styrkes.

Undgå at møderne bliver spild af tid

Lange diskussioner og dagsordner der ikke bliver fulgt. De fleste kender følelsen af, at mødet ikke førte til andet end irritation og koffeinchok, men det kan lederne lave om på, mener lektor.

Akutplan sætter stærkt fokus på job til ledige i risikogruppen

Aftalen er en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Jobrotation får et voldsomt boost og bevillingen til FTF-området mere end fordobles allerede i 2012. Det kan imidlertid ikke forventes, at alle kommer i job. Derfor vurderer FTF, at det vil blive nødvendigt at reducere genoptjeningskravet, lette vilkårene for supplerende dagpenge og evt. udvide dagpengeperioden med et halvt år igen.

Skuffende OECD analyse af akademier og professionshøjskoler

OECD gennemfører i 2012 analyser af en række landes erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser. Den netop offentliggjorte danske rapport er et bidrag til belysning af elementer i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser og den struktur, de indgår i. Men rapporten giver langt fra et fyldestgørende billede, og OECD’s anbefalinger har generelt et så spinkelt grundlag, at de ikke bør indgå med større vægt i en dansk politisk beslutningsproces.

Høring over forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove

FTF finder det problematisk, at Uddannelsesministeren får en generel hjemmel til at godkende fremtidige ønsker om institutionssammenlægninger. Den uddybende politiske drøftelse minimeres måske måske ved dette. FTF finder endvidere, at det er signalforvirring at øge muligheden for en sammenlægning mellem et akademi og en erhvervsskole og mellem en professionshøjskole og en erhvervsskole.

Ønskes – stærk innovationsstrategi

Det gør mig glad, når medarbejderes gode idéer bruges til udviklingen af nye produkter, processer og ydelser. Den slags innovation har Danmark hårdt brug for. Det skriver jeg om i min blog på Mandag Morgens hjemmeside.