Seneste nyheder

FTF vil droppe kvoter for løntilskud

En ny aftale om løntilskud i Randers Kommune hindrer misbrug, hvor offentligt ansatte erstattes af folk med løntilskud. FTF vil have flere kommuner til at kopiere aftalen og kræver samtidig et opgør med kvoter.

Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde med den danske ferielovs hidtidige niveau, men kun et EU-minimum. Derudover har en politisk afbalancering af arbejdsgivernes forventede udgifter medført en række krav, der skal overholdes, før ferien er i hus.

Ny AKF-rapport: Professionshøjskolerne har brug for permanent bevilling til forskning og udvikling

AKF har undersøgt professionshøjskolernes muligheder for at udvikle
ny viden til gavn for uddannelser og praksis. Konklusionen er, at der er behov for en permanent og tilstrækkelig bevilling til forsknings- og udviklingsarbejde og for et mere ligeværdigt samarbejde med universiteter, så uddannelsernes kvalitet  sikres ved at flere undervisere og studerende inddrages i udviklingen af ny viden. Men fremtiden er usikker, fordi bevillinger fra globaliseringspuljen bortfalder med udgangen af 2012.

Farumkommission vil have bedre beskyttelse af ytringsfrihed

Hver anden offentligt ansatte tør ikke ytre sig og skal ifølge Farumkommissionen beskyttes bedre mod ansættelsesretlige repressalier, hvis de ytrer sig om forhold på deres arbejde. FTF har i årevis efterlyst bedre beskyttelse og bakker derfor op om forslaget.

EU får tæsk for planer om at pille ved strejkeretten

Arbejdsgiverne i Danmark og en samlet europæisk fagbevægelse uddeler grumme hug til forslag om fælles EU-regler for retten til at strejke. EU-Kommissionen går alt for langt og har overhørt alle advarsler, lyder kritikken.

Godt at EU nu fokuserer på job og vækst

EU-Kommissionen har netop fremlagt plan, der skal bekæmpe arbejdsløsheden og øge beskæftigelsen i Europa. FTF glæder sig over, at spare-kursen i EU nu følges op af en mere offensiv vækstpolitik.

FTF siger nej til EU-regulering af konfliktretten

LO og FTF siger nej til indblanding fra EU i dansk konfliktret. Det skriver de i et fælles høringssvar til Beskæftigelsesministeriet. De to hovedorganisationer er mere positive i et andet høringssvar om udstationeringsdirektivet.

Lønmodtagerne tager økonomisk ansvar – igen

Et flertal har netop sat kryds ved ja til de nye overenskomster. Aftalerne vil give små lønstigninger, og dermed tager de danske lønmodtagere endnu en gang ansvar før trepartsforhandlingerne, mener FTF.