Seneste nyheder

Ledige faggrupper spredes ud på mange jobcentre

Hovedparten af de 91 jobcentre ser kun få ledige inden for hver slags faggruppe ad gangen. Det er umuligt for det enkelte jobcenter at have særligt kendskab til de forskellige faggrupper – det har til gengæld a-kasserne, som er en helt nødvendig samarbejdspartner for jobcentrene, mener FTF.

Fakta om langtidsledighed

I marts måned 2012 var der ca. 52.000 langtidsledige, svarende
til at mere end hver fjerde ledige. På FTF-området er ca. 2.800 personer ramt af langtidsledighed. Mens langtidsledigheden inden for det seneste år generelt har været faldende er langtidsledigheden fortsat med at stige på FTF-området. Det gælder især inden for fag, hvor beskæftigelsen er rettet mod den offentlige sektor.

Mere optimistiske vækstudsigter

Regeringen har offentliggjort Økonomisk Redegørelse, maj 2012.
Redegørelsen tegner et billede af dansk økonomi, som fortsat er i krise, men
der tegnes samtidig et billede af den økonomiske udvikling, som er mere positiv end tidligere. Set i lyset af de netop igangsætte trepartsforhandlinger, hvor arbejdsudbuddet skal øges, er det vigtigt, at regeringen fører en økonomisk politik, som understøtter væksten.

Positivt at skat på arbejde lettes

Med skattelettelserne på arbejde kommer regeringen med et godt
udspil i forhold til at øge arbejdsudbuddet og sikre velfærden. Men det er ikke acceptabelt, at en stor del af finansieringen kommer fra en ændret regulering af overførselsindkomsterne. FTF tager afstand fra at en øget lønsumsafgift pålægges beskæftigelsen i  finanssektoren. FTF havde hellere
set øget beskatning af boliger og af formuer.

Kommentarer til diskussionsoplæg til mødet i Det økonomiske Råd, maj 2012

DØR’s formandskab har i sin vurdering af økonomien peget på, at
med de allerede vedtagne reformer vil de offentlige finanser være holdbare i
2020. FTF mener det er vigtigt, at der laves reformer for at få råderum til at
øge velfærden. FTF tager afstand fra, at der peges på lønsumsafgift fremfor
skat på finansielle transaktioner til adfærdsregulering, idet lønsumsafgiften
er en skat på beskæftigelse.

EU-forslag om strejkeretten skudt ned

EU-Kommissionen har for første gang fået et forslag til nye EU-regler tilbage i hovedet. Det vil være klogt helt at droppe forslaget, lyder det fra formanden for Europaudvalget i Folketinget.

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.