Seneste nyheder

Positivt at skat på arbejde lettes

Med skattelettelserne på arbejde kommer regeringen med et godt
udspil i forhold til at øge arbejdsudbuddet og sikre velfærden. Men det er ikke acceptabelt, at en stor del af finansieringen kommer fra en ændret regulering af overførselsindkomsterne. FTF tager afstand fra at en øget lønsumsafgift pålægges beskæftigelsen i  finanssektoren. FTF havde hellere
set øget beskatning af boliger og af formuer.

Kommentarer til diskussionsoplæg til mødet i Det økonomiske Råd, maj 2012

DØR’s formandskab har i sin vurdering af økonomien peget på, at
med de allerede vedtagne reformer vil de offentlige finanser være holdbare i
2020. FTF mener det er vigtigt, at der laves reformer for at få råderum til at
øge velfærden. FTF tager afstand fra, at der peges på lønsumsafgift fremfor
skat på finansielle transaktioner til adfærdsregulering, idet lønsumsafgiften
er en skat på beskæftigelse.

EU-forslag om strejkeretten skudt ned

EU-Kommissionen har for første gang fået et forslag til nye EU-regler tilbage i hovedet. Det vil være klogt helt at droppe forslaget, lyder det fra formanden for Europaudvalget i Folketinget.

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.

Ny bog om dynamisk ledelse

Forfatter, jurist og reserveofficer Susanne Teglkamp, har skrevet bogen "Ledergruppen - Det dynamiske omdrejningspunkt" som beskriver, hvad ledergruppen kan gøre for at blive det dynamiske omdrejningspunkt i organisationen.

Mangler i kommissorium

FTF's forretningsudvalg gav tirsdag aften mandat til, at FTF's formand Bente Sorgenfrey kan gå videre i forhandlingerne med regeringen om et kommissorium for trepartsforhandlingerne.