Seneste nyheder

Ingen lønforhøjelse på grund af barsels- og forældreorlov

I en netop afsagt dom af 14. maj 2012 har Højesteret givet en kvindelig medarbejder medhold i et krav på efterregulering af sin løn, fordi kvinden ikke blev indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov, hvorved hun gik glip af en lønforhøjelse. Hun fik desuden en godtgørelse herfor samt en godtgørelse for uberettiget afsked efter ligelønsloven.

Ok at bruge andre fagforeningers navn og logo uden at spørge om lov

Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at Det Faglige Hus’ brug af 3F’s navn og logo i en hvervekampagne uden tilladelse var lovlig. Det skyldes, at en fagforenings hvervekampagner ikke anses for en erhvervsmæssig virksomhed, og dermed ikke er omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven. FTF undrer sig over afgørelsen og ser frem til, at Højesteret tager stilling i sagen.

EU-Dom: Arbejdstagere har ret til udbetaling af op til 4 ugers ikke-afholdt ferie

En ny dom fra EU- Domstolen slår fast, at arbejdstagere har ret til at få udbetalt op til 4 ugers ferie, som de ikke har holdt på grund af sygdom. Dommen er afsagt som en præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af arbejdstidsdirektivet art. 7 i relation til spørgsmålet om en tysk tjenestemands ret til udbetaling af ikke afholdt ferie på grund af sygdom.

Hver tiende får alvorlig stress af arbejdet

Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress, viser en omfattende undersøgelse fra FTF. Andelen er lidt mindre end for fem år siden, men det går stadig alt for langsomt med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, mener FTF. Hvert år kan 1.400 dødfald relateres til psykiske belastninger i arbejdet.

Godt psykisk arbejdsmiljø får os til at arbejde længere

Næsten hver fjerde medarbejder over 50 år regner ikke med at kunne fortsætte i sit nuværende job til 65-års fødselsdagen. Jo mere belastende det psykisk arbejdsmiljø er, desto mere sandsynligt er det, at folk kvitter jobbet før pensionsalderen. Det viser en ny omfattende undersøgelse fra FTF.

Erasmus sætter igen rekord

Unge i Europa tager i stigende omfang en del af deres uddannelse i et andet land. Over 231.000 studerende fik i studieåret 2010-2011 et Erasmus-stipendium og EU-penge med til at studere i udlandet. Dermed satte antallet af Erasmus-stipendier igen rekord og denne gang med en stigning på 8,3 procent i forhold til året før.

Danmark i arbejde – Regeringens 2020-plan

Regeringen har fremlagt 2020-planen med primær vægt på langsigtede reformer, der sikrer en markant forøgelse i arbejdsudbuddet og en meget stram prioritering i den offentlige sektor. FTF er parat til at drøfte reformer vedr. arbejdsudbud, der implementeres, når behovet er der, og det bør være muligt at justere den meget beskedne vækstrate i den offentlige sektor, hvis gevinsterne melder sig før 2020.

Godt at 2020-plan sætter skub i jobrotation

Mere jobrotation er en del af en ungepakke, som regeringen vil lægge på bordet de kommende trepartsforhandlinger. FTF er positiv og har konkrete forslag til, hvordan jobrotationsordning kan få flere unge i arbejde.