Velfærdssamfundet er i konstant udvikling med dertilhørende nye muligheder og udfordringer.

Udviklingen af velfærdssamfundet har i høj grad været drevet af en stærk offentlig sektor, der sikrer et lige og trygt fællesskab, hvor borgere og virksomheder får den hjælp, de har brug for, når det er nødvendigt, og oplever velfærd af høj kvalitet.

En udfordring for velfærdssamfundet er, at de effektiviseringer og nye styringstiltag, der har bidraget til at udvikle den offentlige sektor, samtidig har medført, at den offentlige sektor nu er overstyret.

For mange steder oplever medarbejdere og ledere, at de bliver begrænset i at udøve deres faglighed på grund af en styring, der er præget af silodannelse og mange styringslag, som gør det vanskeligt at skabe sammenhæng i de tværgående opgaver. 

Regeringens ønske om at gøre op med overstyringen og skabe mere nær velfærd gennem en nærhedsreform er blandt andet igangsat med 3-årige frihedsforsøg i 7 udvalgte kommuner.

Hold fokus på nærhed og relevans

Dette arbejde vil FH følge tæt. Men der er behov for et fortsat vedholdende pres på regeringen for yderligere styringsændrende initiativer med fokus på nærhed, relevans for borgeren og kvalitet.

De skal udformes og implementeres, så de giver mening for medarbejdere og ledere og skaber rum til, at kvaliteten kan udvikles lokalt, så der skabes god velfærd til borgerne. 

Coronakrisen krævede en særlig indsats, hvor omstillingsparatheden hos medarbejdere og ledere i den offentlige sektor var nøglen til, at arbejdet i den offentlige sektor kunne indrettes, så borgere og virksomheder selv under krisen oplevede et højt velfærdsniveau.

Vi skal lære af krisen og de erfaringer, der er gjort omkring de offentligt ansattes evne til at håndtere omstillinger, øget ansvar og nye arbejdsgange.