Det dalende medlemstal stiller – sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet – store krav til fagbevægelsen.

Det store spørgsmål lyder:

Hvordan sikrer vi, at de fleste lønmodtagere på fremtidens arbejdsmarked er medlem af FH-fagbevægelsen?

Det skal vi finde svar på i 2022. I løbet af året skal konklusionerne fra FH’s kongresprojekt om ”fremtidens arbejdsmarked og organiseringen af lønmodtagerne” behandles og endelig besluttes på FH’s første ordinære kongres. 

Gentænkning af OK-indsatsen 

Kongresprojektets konklusioner tænkes også sammen med beslutningsoplægget om OK-indsatsens fremtid.

OK-indsatsen har siden 2012 været fagbevægelsens fælles oplysnings- og brandingindsats, der synliggør værdierne ved overenskomster, fag og fagforeninger over for målgruppen af de 20-40 årige.

OK-indsatsen er løbende blevet tilpasset og skal nu gentænkes – et arbejde, der blev påbegyndt i 2021 og strækker sig ind i 2022. 

Understøtte FH-sektionernes lobbyarbejde

FH vil generelt arbejde med at skabe synlighed om fagbevægelsens arbejde gennem presse- og kampagnearbejde, hvor de politiske, organisatoriske og kommunikative indsatser spiller sammen, og hvor der koordineres med FH-sektioner og FH-medlemsorganisationer.

FH-sektionernes arbejde med den politiske interessevaretagelse skal udvikles og understøttes yderligere i 2022.

Der vil være særligt fokus på at følge op på de løfter, lokalpolitikerne afgav til lønmodtagerne i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget.

Der fastlægges i øvrigt særlige mål for FH-sektionerne, der støtter op om Årets Indsats 2022 og styrker den samlede gennemslagskraft. 

Forberedelse af folketingsvalg

Da der skal være folketingsvalg senest i juni 2023, vil FH i 2022 udarbejde en strategi for kampagneindsatsen op til og under næste folketingsvalg. 

Understøtte de faglige unge i FH-fællesskabet

FH vil fortsat understøtte fagligt aktive unge i at engagere og motivere deres kolleger og medstuderende til at organisere sig i FH-fællesskabet. Det skal ske gennem videndeling og erfaringsudveksling på uddannelsesforløb og konferencer.

FH vil arbejde for, at vilkårene for faglige unge sættes på dagsordenen. Efter to år med begrænsninger på det internationale arbejde vil FH i 2022 styrke det nordiske samarbejde blandt ungdomsfagbevægelsen samt det europæiske ungdomsarbejde i ETUC. 

Stærke og dygtige tillidsvalgte

Stærke og involverende tillidsvalgte er helt centrale for at kunne imødegå de udfordringer, som lønmodtagerne og fagbevægelsen står overfor i de kommende år. FH vil arbejde på at skabe de bedst mulige forudsætninger for et stærkt kompetence- og uddannelsesfællesskab målrettet tillidsvalgte.

FH som brobygger og bindeled

FH har en position og et ansvar for at igangsætte og udvikle nye initiativer til gavn for medlemsfællesskabet. Derfor vil FH arbejde for, at fællesskabets styrke kan give de enkelte medlemsorganisationer økonomiske fordele, fælles fremtidige administrative muligheder og skabe videndeling på tværs af fællesskabet.