Udfordringer 

Hjørnestenen i vores velfærdssamfund er en stærk offentlig sektor. Den offentlige sektor gør det muligt at realisere visionen om et Danmark, hvor vi hver især bidrager til fællesskabet og sammen sikrer lighed og tryghed, og hvor borgere oplever velfærd af høj kvalitet. 

Men velfærdssamfundet er ikke en statisk og isoleret størrelse. Velfærdssamfundet skal konstant udvikles for at imødekomme nye behov og udfordringer.

En nuværende udfordring for velfærdssamfundet er, at den offentlige sektor er overstyret. For mange borgere, medarbejdere og ledere oplever en offentlig sektor, som er præget af silodannelse og mange styringslag, som gør det vanskeligt at skabe sammenhæng i de tværgående opgaver.

Velfærden og den offentlige sektor har også været udfordret af coronakrisen. Krisen krævede en særlig og uventet omstilling. Derfor beviste den også, at medarbejdere og ledere i den offentlige sektor kan håndtere massive omstillinger.

Tidligere reformprogrammer med fokus på styring og ledelse er ikke lykkedes med at skabe en styringsmodel, der giver rum til, at medarbejdere og ledere lokalt kan bruge deres faglighed og udvikle kvaliteten, så der skabes god velfærd til borgerne.

Nu har den nuværende regering varslet deres reformprogram, Nærhedsreformen, der skal gøre op med overstyringen i den offentlige sektor og give mere handlerum til ledere og medarbejdere.

Første store skridt i reformen er 3-årige forsøg i syv udvalgte kommuner, hvor kommunerne sættes fri af statslige regler og lovgivning inden for dagtilbuds- ældre- og skoleområdet.