Udfordringer 

Hovedmålet for FH’s organisationsudvikling i 2021 er at udmønte og implementere den nye lokale struktur, som FH’s hovedbestyrelse har besluttet den.

Det er målet, at alle organisationer med mere end 4000 medlemmer deltager i den nye lokale struktur.

Af den årsag skal der være et fokus på at skabe værdi for de lokale medlemsorganisationer ved at sikre en stærk lokalpolitisk interessevaretagelse omkring kerneopgaverne for de nye sektioner. På samme måde skal der være fokus på at holde et højt aktivitetsniveau både i forhold til arrangementer, debatter og kampagneaktiviteter. 

I 2021 er der valg i kommuner og regioner. FH skal påvirke valgene gennem en primingindsats, hvor målet er at sætte emner, der er vigtige for lønmodtagerne, højt på den politiske dagsorden forud for valgkampsugerne. Foruden primingen skal FH sikre, at valgene bliver en dynamo i det lokale arbejde med interessevaretagelse og kampagneaktiviteter. 

FH’s ungdomsarbejde skal fortsat have fokus på at udbygge ungdomsarbejdet gennem højt aktivitetsniveau og faglige debatter til gavn for det lokale arbejde og medlemsorganisationernes ungdomsarbejde.