2019 var et begivenhedsrigt år. Der blev valgt en ny regering, klimaomstilling kom op på politikernes og danskernes dagsorden og reformer rimede pludselig igen på investeringer i mennesker og ikke bare på arbejdsudbud og senere tilbagetrækning.

2020 kommer til at handle om at styrke den gode udvikling og sikre, at der reelt kommer en udvikling i retning af et Danmark i bedre balance.

Vi har en lang og stærk tradition for et samfund i balance.

En tradition der har været under pres de senere år. Men nu har vi chancen for at bringe traditionen ind i en ny tid som løsning på nye såvel som kendte udfordringer. Vi står over for en række stadig større udfordringer, som i høj grad handler om balance og bæredygtighed.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

Nødvendigt med omstilling af klima

Det er nødvendigt med en klimaomstilling. Men det er afgørende, at det sker på en socialt balanceret måde for at sikre vores sociale bæredygtighed.

Danskerne lever længere, men ikke alle kan arbejde længere, som arbejdslivet ser ud i dag. Det kræver en bred tilgang med et balanceret fokus på arbejdsmiljø, uddannelse og værdige tilbagetrækningsmuligheder.

Ny teknologi og nye organiseringsformer sætter arbejdsmarkedet og reguleringen under pres. Også her er en balanceret tilgang den rigtige.

Vi skal sikre skattebetaling og beskyttelse af forbrugeren

Vi skal tage åbent imod de nye muligheder, ja endda fremme dem. Vi skal insistere på at have alle med og sikre forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og skattebetaling.

Velfærden er blevet presset de seneste år. Vi skal genoprette balancen. Kun på den måde kan danskerne gå åbent og tillidsfuldt ind i fremtiden.

Det handler kort sagt om, at vi ser balanceret på vækst, teknologi, velfærd, investeringer og klima. Det handler om, at vi ser på både det private erhvervslivs og det offentliges rolle i såvel innovation og jobskabelse som tryghed og bæredygtighed.

Vi ønsker et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd

Det politiske grundlag

Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder for at styrke og udvikle lønmodtagernes individuelle og kollektive muligheder gennem politisk indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige organisationer i et stærkt fællesskab.

Helt overordnet er målet et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv.

Konkret har den stiftende kongres og hovedbestyrelsen fastlagt hovedorganisationens syv politiske og organisatoriske indsatsområder for kongresperioden 2019-2022.

I ”Årets indsats 2020” fastlægges konkrete indsatser for 2020.

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk Ledelse

Kontakt